Väestönsuojan tiiveyskoe

Väestönsuojan tiiveyskoe on lain mukaan suoritettava vähintään kerran 10:ssä vuodessa. Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja on vastuussa väestönsuojan huollosta ja tarkastuksesta ajallaan. Meillä tarkastukset suorittaa Pelastusopiston kouluttama väestönsuojan tarkastaja.

Tiiveyskoe varmentaa väestönsuojan käyttökelpoisuuden

Tiiveyskokeen tarkoituksena on varmistaa, että väestönsuojassa voidaan ylläpitää tarvittava ylipaine ulkoilmaan verrattuna jos suoja pitää siirtää sulkutilaan. Väestönsuojan tiiveys selvitetään suojan omilla IV-koneilla. Tiiveyskoetta tehtäessä on päästävä padotusventtiileille, lvi-läpivienneille, sekä muille tiiveyteen vaikuttaville läpivienneille. Mikäli väestönsuojan koneiden toimivuudesta ei ole varmuutta ennen tiiveyskoetta, ne tarkistetaan ennen kokeen toteutusta. Väestönsuojan tiiveyskokeesta laaditaan raportti, jossa selviää suoritustapa ja tiiveysaika.