Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma antaa toimintamallin vaaratilanteisiin

Pelastussuunnitelman tarkoitus on luoda kiinteistölle valmiit toimintamallit vaaratilanteissa toimimiseen ja näin ollen edistää kiinteistöjen käyttöturvallisuutta. Koska avun saapuminen voi viedä aikaa vakavissakin tilanteissa, kiinteistön asukkaiden ja käyttäjien on hyvä olla selvillä siitä, kuinka vaaratilanteissa tulee toimia turvallisuuden varmistamiseksi. Pelastussuunnitelmasta on säädetty pelastuslaissa.

Pelastussuunnitelma laaditaan aina yhteistyössä kiinteistön edustajien kanssa ja kunkin kiinteistön ominaisuudet huomioidaan tapauskohtaisesti. Tällä tavoin varmistutaan, että pelastussuunnitelma soveltuu nimenomaan kyseessä olevalle kiinteistölle.

Pelastussuunnitelma kannattaa tarkastaa ja päivittää säännöllisesti, erityisesti, mikäli kiinteistöön tehdään merkittäviä muutoksia. Tällöin suunnitelma pysyy ajantasaisena ja vastaa kiinteistön nykytilaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Poistumisturvallisuusselvityksessä selvitetään aika, joka kuluu henkilöiden pelastamiseen.

Poistumisturvallisuusselvitys on asiakirja, jossa selvitetään toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua vaaratilanteessa. Poistumisturvallisuusselvityksestä on myös säädetty pelastuslaissa. Poistumisturvallisuusselvitys on hyvä toteuttaa pelastussuunnitelman yhteydessä