Väestönsuojan kuntokartoitus

Kuntokartoitus antaa kattavan kokonaiskuvan väestönsuojan tilasta

Väestönsuojan kuntokartoitus on väestönsuojan monet eri osa-alueet huomioonottava, kokonaisvaltainen tarkastus. Kuntokartoituksella saadaan hyvä käsitys väestönsuojan nykytilasta ja mahdollisista uusimistarpeista, jotta se saadaan vastaamaan hyvin nykyaikaisia standardeja. Kuntokartoitus sisältää väestönsuojan tiiveyskokeen toteuttamisen, mutta siinä huomioidaan myös muut tekijät laajemmin.

Kuntokartoituksessa tarkastetaan esimerkiksi:

  • Väestönsuojan merkinnät
  • Suojan rauhanajan käyttö
  • Suojan laitteisto
  • Suojan rakenteelliset osat, mm ovet, luukut
  • Suojan välineistö
  • Suojassa vaadittava materiaali
  • Suojan tulo- ja poistumistiet
Kuntokartoitusraportti auttaa varautumaan väestönsuojan kunnostustarpeisiin

Kuntokartoituksesta toimitetaan kattava raportti tarkastuskohteista ja havainnoista, jonka kartoituksen suorittaja vahvistaa allekirjoituksellaan. Mahdolliset kehityskohteet huomioimalla ja korjaamalla väestönsuoja saatetaan tasolle, jolloin sen käyttöönotto ja käyttö sujuvat mahdollisimman vaivattomasti ja turvallisesti. Kuntokartoitusraportin perusteella on helppoa arvioida tulevien vuosien kunnostustarpeet ja varautua niihin taloudellisesti.